közgyűlés

A Magyar Pünkösdi Egyház 2013. április 13-án, délelőtt 9.30 órától tartja közgyűlését a Dávid Sátora Gyülekezet imatermében (Budapest, Gizella u. 37.). A közgyűlés hivatalos meghívója és tervezett napirendje mellékletként letölthető.

"Ezt mondja az Úr a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek: Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé!" (Jer 4,3) 

Alapszabály, Csatlakozási Protokoll, Szervezeti és Működési Szabályzat – három olyan dokumentum, melyet az elmúlt hónapokban egyházunk Szöveggondozó Bizottsága át- vagy kidolgozott. Mindezt a Közösségünk stratégiai-szervezeti átalakulása, valamint az új egyházügyi törvény tette időszerűvé és sürgetővé. A dokumentumok elfogadására az egyház 2012. március 3-i rendkívüli közgyűlésén került sor.

Tartalom átvétel