MEÖT

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, Dr. Fischl Vilmos meghívására az Egyházak Világtanácsa (EVT) főtitkára, Dr. Olav Fykse Tveit 2013. április 8-10 között Magyarországra látogat. Ez a látogatás az Ökumenikus Tanács számára azért is bír különös jelentőséggel, mert a Tanács idén éppen 70 éves, hisz 1943-ban került megalapításra.

Krisztus feltámadása húsvéti örömet és reménységet ajándékoz nekünk. Nem szükségszerű, hogy az emberiség élete a pénz hatalma alatt roskadozzon. A világ meghatározója minden ellenkező látszat ellenére nem a személytől elszakadó gazdaság vagy az emberi önzés, nem is a nyers erőszak, hanem a mindenható Isten szeretete.

Kedves Testvérek! Szeretettel hívunk Benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban
(8253 Révfülöp, Füredi út 1.) tartunk június 24 – 28. között.

Az Ökumenikus Világimanap története immár több évszázadosnak mondható, hiszen a kezdetek az 1870-es évekre nyúlnak vissza.

Örömmel számolok be róla, hogy az idei esztendőben is megtartottuk a MEÖT-ben a márciusi Világimanap előkészítő konferenciáját. Bár az időjárás nem kedvezett sokaknak, s nem tudtak útnak indulni, mégis 86-an lehettünk együtt.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2012. december 4-én 15 órakor tartotta nyílt Taggyűlését, melyre a MEÖT székhelyén (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.) került sor.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2012. december 4-én kedden 15 órakor tartja taggyűlését, amelyen a tagegyházak vezetői, a Tanácsadó Testület tagjai, a bizottságok és elnökei, valamint a megfigyelő (együttműködő) egyházak, szervezetek lesznek jelen.

A roma missziói konzultációs fórum 2012. november 12-én, hétfőn 10 órától-14 óráig tartott, a református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista egyházak, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Egyházi Kapcsolatok és Együttműködési Főosztálya (EKEF) részvételével. A nap fő gondolata: Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

Hiteles egyházakra ma nagyobb szükség van, mint valaha, a morális üzeneteket ugyanis ők tudják legjobban megfogalmazni - mondta Fábri György evangélikus egyházkerületi felügyelő a reformáció napja alkalmából tartott ünnepségen szerdán Budapesten.

A Reformációi Gálaest 2012. október 21-én 17 órától kerül megrendezésre az Uránia Nemzeti Filmszínházban (Budapest VIII., Rákóczi utca 21.).

Tartalom átvétel