Beszámolók

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében a Pünkösdi Teológiai Főiskola (PTF) 2013. november 08-án tartotta az evangelikál megtérés témájáról szóló konferenciáját. A tudományos nap az Istennel való megbékélésnek a különböző aspektusát vizsgálta a teológia, a vallástudomány és az evangelikál megtapasztalás szemszögéből.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa folyóirata szerkesztőbizottsága éves munkarendje keretében október 16-án látogatást tett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A Theologiai Szemle az egyik legrégibb magyar protestáns tudományos periodika, mely közel kilenc évtizede szolgálja a magas szintű theologiai műhelymunka, s ezzel együtt, a szemle jellegből adódóan a tájékoztatás ügyét.

Ökumenikus istentiszteletet tartottak az augusztus 20-i állami ünnep előestéjén Budapesten, a Szilágyi Dezső téri református templomban. Az ünnepi liturgiában közreműködött többek között Erdő Péter bíboros képviseletében Székely János püspök, továbbá Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és még sokan mások.

Ebben az évben is (Az evangélizáció a missziói szolgálat mai lehetősége és realitása címmel) megrendezésre került június 24–28. között az Ökumenikus lelkészi-, munkatársi konferencia Révfülöpön az Ordass Lajos Oktatási Központban, amely már mintegy negyed százada végzi folyamatosan a lelkipásztorok és munkatársaik evangélizálását és lelki ébresztésének szolgálatát a hazai egyházak, gyülekezetek viszonylatában. E missziói szolgálat indítója és nagy alakja Samuel Kamaleson volt.

Öt evangéliumi egyház vezetői immár hét éve rendszeresen találkoznak, hogy imádkozzanak egymásért és az általuk képviselt közösségekért. Ezeken a találkozókon a társadalmi szolgálat lehetőségeiről és feltételeiről is beszélgetnek a felekezetek elöljárói.

Május 25-én első alkalommal került megrendezésre a pünkösdi hitoktatók orientációs napja. Mint ismeretes, a Parlament döntése alapján 2013 szeptemberétől az általános iskolák első és ötödik osztályaiban bevezetik az erkölcstan, valamint az annak alternatívájaként választható hit- és erkölcstan órákat.

A Magyar Evangéliumi Szövetség 2013. május 25-én, szombaton tartotta ez évi közgyűlését Budapesten a Golgota Keresztény Gyülekezet nagykörúti dísztermében. A konferencián a Golgota klasszikus dicsőítő csapata énekelt és Mark Zeeman zongorázott, majd Bánki Lajos, mint házigazda köszöntötte a résztvevőket.

Libanonban, Bejrutban 2013. május 21. és 24. között került sor az Egyházak Világtanácsa (EVT) és a Közel Keleti Egyházak Tanácsa (KKET) által szervezett ülésezésre. Az EVT főtitkár, Dr. Olav Fykse Tveit meghívására lehetőségem nyílt arra, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) főtitkáraként részt vehessek ezen a tanácskozáson. A Közép-Kelet Európai országok ökumenikus tanácsait is képviseltem ezen a konferencián.

Egy pünkösdi konferencia, ahol Mága Zoltán hegedül? Egy pillanatra mindenki összenézett a mellette ülővel, amikor Földesi Tamás felkonferálta a világhírű hegedűművészt. Ez most vicc? – susogták az előttem ülő fiatalok. Nem kellett sokat várni és kiderült, hogy ugratásról szó sincs. Na de ne siessünk ennyire, kezdjük az elején.

Budapesten is több ezren voltak kíváncsiak a világ egyik legmotiválóbb emberének előadására.

Tartalom átvétel