Gyülekezeti hírek

2013. szeptember 29-én tartotta hálaadó napját az MPE Pécsi Reménység Gyülekezete, ahol a kiskőrösi gyülekezet tagjai vendégeskedtek. A dicsőítő csoport Csiszér László vezetésével délelőtt és délután is végezte a dicsőítés szolgálatát Csóka Efraim prédikációi előtt, melyet néhány bizonyság is kiegészített.

A nyár elején kiírtunk egy városi fotópályázatot településünkön "Az én Paksom" címmel, mert szerettünk volna kapcsolatba kerülni minél több helyivel, akik szeretnek a környékünkön élni, sőt, látják és meg is tudják mutatni annak szépségeit. Célunk volt az is, hogy a környéken élő tehetségeknek bemutatkozási lehetőséget teremtsünk.

2013. augusztus 4-én, idén másodszor volt bemerítés Pakson. A legnagyobb öröm látni és részesnek lenni abban, ahogyan Jézus megmentő kegyelme működik. Ez alkalommal ketten, Feltóti Mária és Horváth Sándorné Margit tettek bizonyságot az egész gyülekezet előtt arról, hogy Jézust uruknak és megváltójuknak választották. Megvallották hitüket Jézus Krisztusban, melynek tanúságára D. Nagy Tamás lelkipásztor bemerítette őket. Ezen a forró napon az egész gyülekezet ünnepelt a Mennyel együtt. 

Megtiszteltetésnek érzem, hogy 1999 decemberétől közel tizennégy éven keresztül az Inotai Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztori tisztét tölthettem be. Feleségemmel és az időközben megszületett gyermekeinkkel együtt sok örömöt és áldást éltünk meg nem csak Inotán, hanem a környező gyülekezetekben is. 

2013. július 14-én nagy öröm volt a Mennyben és Körösszakálon is. Ezen a napon hatan öltöztek hófehér ruhába és pecsételték meg döntésüket Jézus Krisztus mellett az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében való bemerítkezés által.

Nagy lelkesedéssel gyűltünk össze Székesfehérváron május 26-a délutánján a várpalotai, a tatabányai és a bakonycsernyei gyülekezetekből, hogy együtt legyünk tanúi Filó László, Dr. Kaviczki Zsuzsa, Sekkné Steiner Anita és Vízvári Péter alámerítkezésének.

2013. június 16-án bemerítési ünnepségre került sor az MPE Agapé Gyülekezetében, ahol Pataky Albert lelkipásztor négy hölgyet merített be, akik átadták életüket Krisztusnak: Papdi Gabriella, Kapsza Dóra, Csernoch Noémi és Simigh Anna. 

Örömteli eseményben volt részünk június 30-án. A kunszentmiklósi Kikötő Gyülekezet névadása utáni első bemerítési ünnepségét tarthattuk, ahol négy testvér tett vallást hitéről. A prédikációt Vörös István lelkipásztor, a bemerítést Kovács József helyi lelkipásztor végezte. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. 

Az Európai Egyházak Konferenciája Nagygyűlést tartott Budapesten, mely program keretében a delegáltak július 7-én vasárnap istentiszteleteken vettek részt. Az Agapé Pünkösdi Gyülekezetben az Egyesült Királyság Afrikai és Karibi Gyülekezeteinek vezetője, Adejare Oyewole hirdette az Igét. Az Európa különböző országaiból érkezett tíz vendég között volt Pauline Kimba-Smith érsek is, aki nagy lelkesedéssel buzdította a gyülekezetet Isten dicsőítésére.

2013. május 29-n presbiter avatás volt az MPE Pécsi Reménység Gyülekezetében. D. Nagy Tamás vendégszolgáló prédikációja után presbiterré avatták Iván László, Ifj. Torma László, Ifj. Fuchs János és Butor Adrián testvéreket, akik évek óta a behívott vezetőségi tagként szolgáltak.

Tartalom átvétel