Gyülekezeti hírek

2012. szeptember 30-án bemerítési istentiszteletet tartottunk Hajdúhadházon, ahol 9 fő - közöttük négy roma testvér - tett bizonyságot arról, hogy az Úrral való találkozásuk nyomán életük megváltozott, és ezután az ÚR Jézust kívánják követni.

Kicsit talán túlzó a cím, hiszen a legendás rövidítés jóval később honosodott meg. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy drága Tamásunk a héten egy nagyon szép életkort tölt be. A cikk az ő tiszteletére született.

2012 szeptemberében bemerítési ünnep volt a komlói gyülekezetben. Külön öröm, hogy bemerítkező testvérünk idős napjaiban döntött véglegesen a Megváltó mellett. Az idei bemerítkezés több szempontból is különleges volt, hisz a helyszín ez alkalommal a városi uszoda volt, a bemerítésnél pedig a világkonferencia kapcsán Amerikából hazalátogató rokon pásztor segédkezett.

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet ifjúsága szeptember utolsó hétvégéjén Határok? Húzzuk el a vasfüggönyt címmel ifjúsági konferenciát szervezett a helyi gyülekezet, illetve a PÜSZ anyagi támogatásával. A mintegy 150 résztvevő különböző városokból, gyülekezetekből, felekezetekből gyűlt össze, hogy „feszegessék” a határokat.

2012. szeptember 16-án Pataky Albert elnök testvér lelkipásztori szolgálatba iktatta Pálmai Zoltánt, a Pilisi Gyülekezet presbiterét. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet köszönetét fejezte ki Kurgyis Józsefnek a húsz éven át végzett hűséges szolgálatáért, amelyet még most, kilencven évesen is nagy odaadással végez.

Mi ez?

Az elmúlt év meghozta munkánk gyümölcsét. Hálát adunk Istennek, hogy ajtót nyitott Tiszaburán és környékén. Tavaly ősztől rendszeresen járunk Tiszaburára szolgálni, ahol több százan szívükbe fogadták Jézus Krisztust.

Az MPE Mezőcsokonyai Gyülekezete bemerítési istentiszteletet tartott 2012. július 29-én. A zsúfolásig megtelt imaházban hatan tettek bizonyságot Jézus Krisztusról és megváltozott életükről. Az igehirdetés szolgálatát Bajkán Gyöngyi, míg az alámerítést Marton Ákos végezte. Hálásak vagyunk Istennek új testvéreinkért és az életükben elvégzett munkáért.

A rédei gyülekezet tagjai régóta imádkoztak növekedését, megtérésért. A sok-sok imát Krisztusunk meghallgatta.

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy édesanyánk, Kurdi Erzsébet 2012. július 12-én az örökkévalóságba költözött.

Tartalom átvétel