A Biblia mindenkié!

Ökumenikus hálaadó istentiszteletet tartottak az új fordítású Biblia megjelenése alkalmából.

Budapest – 2014. április 27-én – két nappal az új fordítású Biblia hivatalos könyvbemutatója után – a budavári evangélikus templomban hálaadó istentiszteletre került sor, amelyben az egyházak képviselői Istennek adtak hálát a Biblia újfordításának megjelenéséért. Az alkalmon Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke hirdette Isten igéjét. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Szebik Imre, a Bibliát gondozó Magyar Bibliatársulat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és hangsúlyozta annak fontosságát, milyen jó, hogy közös összefogással korszerű nyelven is kézbe lehet immáron venni a Szentírást. Ünnepként aposztrofálta a napot, hogy 1975 után most másodszori revízióban jelenik meg a Biblia. A nyugalmazott evangélikus püspök szerint általában három okot szoktak mondani a revízióra: egyrészt új szavak születnek, míg mások kimennek a divatból, így fontos, hogy a fiatalok is értsék, másrészt a teológia is fejlődik, ezért minden revízió kísérletet tesz ezek vívmányainak, a legújabb kutatásoknak a felhasználására. A harmadik ok a missziói küldetés, hogy minél több ember számára legyen érthető Isten szent igéje – mondta el Szebik Imre, köszönetet mondva azoknak a professzoroknak, akik öt évig ezt a szép és felelősségteljes munkát végezték. Hangsúlyozta azt is, hogy mi keresztények elsősorban nem a Bibliában hiszünk, hanem Jézus Krisztusban, de azt valljuk, hogy a Biblia Isten szent szava.

Lekciót olvasott fel Mózes 2. könyvéből (33,12-23) Papp János a Magyar Baptista Egyház elnöke, majd a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Fabiny Tamás imádkozott.
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt" - Balla Péter a Károli Gáspár Református Egyetem rektora János evangélikumából olvasta fel a következő verseket: 1,1-5,9-14.16-18.

Bölcskei Gusztáv református püspök Nehémiás próféta könyvének nyolcadik fejezetét, a törvénykönyv felolvasását idézve, példákon át a Biblia fontosságát helyezte a hívek szívére. A püspök elmondta, hogy Nehémiás könyve szinte lehetetlen helyzetet idéz meg, amikor az országot kell a romokból felépíteni és a nép összegyűlik, hogy Isten törvényét felolvassák és meghallgassák. Minden lelkipásztor erre vágyik: ott vannak virradattól délig, és olvassák Isten igéjét. De minden hívő is ilyen igehirdetésre vágyik, hiszen megértik, hogy róluk szól az. Számunkra is újra és újra, az élet viharaiban a Szentírás üzenni tud.

Igehirdetésének végén Bölcskei Gusztáv elmondta azt is, hogy a Magyarországi Református Egyház az elmúlt héten zajlott zsinati ülésén úgy határozott, hogy felkeresik a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát azzal a kéréssel, hogy kezdjenek el egy közös ökumenikus fordítású Biblián dolgozni: „Vágyuk az, hogy akár már az unokáink magyar nyelven egy egyetlen, közös Bibliát olvashassanak!” - fogalmazta meg.

Szigeti Jenő, a Hetednapi Adventista Egyház volt elnöke imádságában köszönetet mondott azért, hogy sok szakértő dolgozott azon, hogy újra magyarul szól a Biblia.

„A Biblia Mindenkié” – idézte Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára, köszöntve a társulat tagegyházait, amelynek képviselői ezután jelképesen átvették az új Szentírást, először a csecsemők, a gyermekek, majd a fiatalok, a felnőttek és az idősek számára. Egy-egy textus felolvasása után az egyházi vezetők mondták el személyes gondolataikat a hallgatóságnak.

Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke gyermekkori emlékét osztotta meg, amikor kisgyermekként plüssjátékainak ismételte az otthoni bibliakörben hallott, nagymamája által elmesélt Jónás könyvét. „Életemet meghatározta, hogy csecsemőkorom óta hallom Isten igéjét” – hívta fel a figyelmet a Szentírás elérhetőségének fontosságára.

Iványi Gábor a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője egy 16 éves fiúra emlékezett, akinek gyanútlan édesanyja megvette a Máté Passió lemezt, Máté Péterre gondolva, és nem értette, hogy miért sír, és egy fél év múlva megtudta, hogy Isten igéjét hallotta.

Mézes László, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet lelkésze felidézte azt a csodát, ami egy nyírségi településen a cigányok között történt. A Biblia olvasása után ugyanis Jézus a kánai mennyegzővel ellentétes csodát tett közöttük. Ott a vizet borrá változtatta, itt viszont a bort vízzé: „Azóta nem isznak az itt élő cigány emberek, hogy hallottak Jézus szabadításáról!” - hangsúlyozta.
„Az új Biblia különleges ajándéka az egyházi közösségeknek" – mondta Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense, aki a metodista egyház történetét is felidézte a Szentíráshoz való ragaszkodás szép példájaként.

Tatárka Krisztián, a Magyar Ortodox Egyházmegye püspöki titkára kifejezte, hogy egyháza örömmel veszi át a revideált Szentírást, és felelevenítette Tamás apostol történetét, aki hitetlensége után bizonyosságot nyert Krisztusról.

„Bánjunk úgy a Bibliával, ahogy Ady Endre tette: mindig karnyújtásnyira volt tőle. És mi lett ennek az eredménye? Azok a gyönyörű istenes versek” – kérte beszédében Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze.

Az istentisztelet zárásaként áldást Bence Imre evangélikus lelkész, esperes mondta el.
Utána Pecsuk Ottó zárszavában köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették az új kiadást. Így az Amerikai Bibliatársulatnak, amelynek képviselője pár szóban üdvözölte a magyar változatot.

Az alkalmon a Psalterium Hungaricum kórus szolgált. Orgonán Ferenczyné Koós Anitaműködött közre, vezényelt Arany János. Orgonán improvizált Tóka Ágoston (Magyarországi Baptista Egyház).

Az istentiszteleten részt vettek az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről a Bibliafordításban közreműködő tudományos szakértők is, így az ószövetséges Varga Györgyi és az újszövetséges Bácskai Károly is. (evangelikus.hu)