A szíriai békéért imádkoztak a Szent István-bazilikában

Szeptember 7-én, szombaton 19.30-kor a budapesti Szent István-bazilikában Ferenc pápa felhívásához csatlakozva ima-istentiszteletet tartottak Szíria és az egész Közel-Kelet békéjéért.

A liturgiát Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök vezette. Közreműködtek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Szent István-bazilika, a Szent Egyed Közösség és más lelkiségi mozgalmak és szerzetesközösségek, valamint a testvéregyházak képviselői.

A Szentatya hívott minden katolikus hívőt, más keresztény felekezetek híveit, más vallások követőit és a nem hívő embereket is, hogy virrasszanak, imádkozzanak, böjtöljenek ebben a válságos történelmi helyzetben a szíriai békéért. Hívására megtelt a budapesti Szent István-bazilika is.

Cserháti Ferenc segédpüspök felolvasta Ferenc pápa szavait, amelyekkel múlt vasárnap az Úrangyala elimádkozása előtt imádságra és böjtre buzdította a híveket: „A békéért való elkötelezettség lánca egyesítsen minden jóakaratú embert! Erőteljes és sürgető felhívást intézek az egész Katolikus Egyházhoz, amelyet kiterjesztek a többi felekezet minden keresztényére, minden vallás követőire és nem hívő testvéreinkre: a béke olyan közkincs, amely túlmutat minden korláton, mivel az egész emberiség java.”

A külföldön tartózkodó Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek üzenetet küldött az imádság résztvevőihez. Ebben megerősítette, hogy az „igazi béke a mi lelki megújulásunkat is kívánja. Azt követeli tőlünk, hogy ne csak a magunk javát keressük, hanem a másokét is.”

Izajás könyve (2,1-5) és az Efezusiaknak írt levél (2,11-22) olvasmányait követően a nyolc boldogság evangéliumát (Mt 5,1.16) hirdették. Cserháti Ferenc püspök szentbeszédében hangsúlyozta: a béke elsősorban nem az ember műve, hanem Isten ajándéka. Egyetlen nemzet sem ítélkezhet a másikon, hiszen a történelem ura maga Isten. Isten belépett az emberi történelembe, emberré lett, megmutatta a béke útját. Lehetőséget adott arra, hogy a béke útját járjuk, testvérként tekintsünk egymásra. Hangsúlyozta: a béke nem utópia, a béke megvalósítható és megvalósulása mindannyiunktól függ. A béke útja a találkozás, a párbeszéd kultúrája. A Krisztusban hívők nem álmodozók Nem csak hirdetik a békét, hanem békességszerzővé, a béke építőivé is válnak.

A főpásztor szavait a könyörgések követték, amelyeket a magyarországi görög ortodox, egyiptomi kopt ortodox, református, evangélikus, baptista, metodista és a pünkösdi egyházak és gyülekezetek jelenlévő képviselői mondtak a békéért, a kiengesztelődésért, az üldözöttekért, a menekültekért a vallások közti párbeszédért, a szegényekért. A Fokoláre Mozgalom Szíriában élő tagjainak üzenete is elhangzott. A jelenlévők ezt követően csendben imádkoztak minden háború áldozataiért, majd ünnepélyesen mécseseket gyújtottak meg és az oltár előtti lépcsőkön helyeztek el. A Szíriában elrabolt két püspökért és minden elrabolt emberért szóló könyörgést és a Miatyánk imádságát követően békeöleléssel köszöntötték egymást. (Magyar Kurír)