Az Úr nyája Petneházán

2012. március 25-én a PTF kis csapatai több gyülekezetbe is ellátogattak. „Kell a személyes kapcsolat, mint a falat kenyér” – mondta egyik elöljárónk. Csoportunk Paul Gracza rektor vezetésével Petneházát kereste fel. Reggel 6-kor indultunk, és autónkkal az M3-ason suhanva – a GPS-koordináták segítségével – röpke három óra alatt a helyszínen is voltunk. Igaz, szolgálni mentünk, de közben magunk is tanultunk.

Mi először jártunk itt, de örömmel nyugtázhattuk: a jó Pásztor sok évtizeddel megelőzött minket, és nyájat gyűjtött össze ebben a kétezer lelket számláló, barátságos szabolcsi községben. A nyáj élén Éles Miklós lelkipásztor áll. Beszélgetésünk során megtudtuk, fontosnak tartják, hogy minél több embert érjenek el, ezért is szoktak evangélizációt szervezni. Van, aki újra meg újra imádsággal jár közben a község népéért: amint bealkonyodik, kimegy egy imasétára, s az utcákat járva – olykor egy-egy ház előtt kicsit megállva – könyörög az Úrhoz „ismerősei” megmentéséért, megtéréséért (neki szinte az egész falu ismerőse).

Miközben meleg szívvel többször is megköszönték, hogy időt és fáradságot nem kímélve elutaztunk hozzájuk, magamban arra gondoltam, milyen sokszor teszik ezt meg ők, fordított viszonylatban, „köszönetet érte nem várván”! Némi szeretetteljes szemrehányást is kaptunk, azt hiszem, joggal. Úgy látják, az a régió elhanyagoltatik, nemcsak társadalmi, hanem egyházi-közösségi szinten is.

Istentisztelet után testvéreink vendégszeretetét élveztük, ízes házi kosztot kaptunk szabolcsi módra. Bár ők különösen is a szükség, válság és munkanélküliség kihívásaival küszködnek, mégis gazdagok az Úrban. „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban!” (Fil 4,19)

A gyülekezetről továbbiakat olvashatunk a község honlapján: http://www.petnehaza.hu/evangeliumi-punkosdi-kozosseg.html. (Telegdi József)

További fotók és videó a www.ptf.hu oldalon.