Európai Pünkösdi Ifjúsági Konferencia

Idén a Európai Pünkösdi Ifjúsági Platformja, a PEFY éves vezetői konferenciáját Brüsszelben tartotta. Erre az eseményre Magyarországról hárman kaptunk meghívást. Kiváltság volt számomra, hogy mint az iskolamissziós munka országos vezetője én is részt vehettem.

Nagyon nagy izgalommal készültem a konferenciára, amelyen hazai és nemzetközi munkatársakkal Európa fiataljairól és tizenéveseiről beszéltünk. A közös tapasztalatok megosztása és egymás munkájának a megismerése volt a konferencia célja és nemzetközileg elismert előadók bátorítottak bennünket az ifjúsággal való foglalkozás fontosságára; szakmai tapasztalatuk szélesítette ismeretünket és hozzáállásunkat. Nemzetközi szervezetek vezetői tréningeket tartottak számunkra, hogy munkánkat még hozzáértőben és szakmailag magasabb szinten tudjuk végezni.

Én az európai iskolai szolgálatok munkacsoportban voltam mivel a munkám az iskolai oktatással kapcsolatos. Jó volt látni, hogy azok is, akik sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeztek, örömmel hallgatták tőlem a magyarországi iskolai munkánkról szóló beszámolókat. A munkacsoportban voltak olyanok, akik az egyetemi szolgálatban rendelkeztek tapasztalatokkal vagy a középiskolások között végeztek iskolai szolgálatot, valamint olyanok is, akik az általános iskolákban végeznek ifjúságnevelő munkát. A meghívott előadók között volt Leevi Ahopelto aki a finnországi munkáról beszélt, amely 35 éve indult el az országában és 28 éve ő maga személyesen dolgozik az iskolákban. Ahopelto a nemzetközi vezetője a finnországi munkának. Az iskolaigazgatókon kívül városok polgármesterei és a kormányok oktatási szakemberei kérik segítségét oktatási, gyermek és ifjúsági problémák megoldásában. A konferenciánk előtt az Európai Parlament szakembereivel találkozott. Jelenleg Latin-Amerikába négy országában dolgoznak diákok között. Számomra ilyen szakértőkkel való beszélgetés és eszmecsere sok tapasztalatot adott munkám folytatásához.

A nemzetközi iskolai munkáról hallhatunk svéd, norvég, cseh, román és belga munkatársaktól. A konferencia témája az átalakulás volt, amely átváltoztat bennünket, városunkat és országokat is. A konferencia egyik fő előadója Artho Hamalainen volt, aki az Európai Pünkösdi Közösség elnöke. Magyar részről előadást tartott Szenczy Sándor, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat alapítója és elnöke, aki a szolgálat sokszínűségeiről beszélt, amelyet a föld legkülönbözőbb helyein szerzett. Csecsenföldön, Groznijban például egy munkatársukat is elvesztették. Az ott lévő embereknek segélyeket vittek, és egy néni azt kérte a Szenczy Sándortól, hogy olvasson az Isten Igéjéből, mert három éve nem halott a Bibliából egy igeverset sem. A gyülekezet tagjait megölték a háborúban, pár idős néni maradt életben, akik kóbor kutyák húsát ették, iszonyatos szenvedésen mentek keresztül. Ilyen mély üzenetek tényleg a hit és a megbocsájtás átformáló erejéről tettek bizonyságot. Jézus élete és tanítása saját környezetét átformálta, de tanítványai által ezt az átformálást tovább folytatta, hogy a kereszténység egyetemes üzenete az akkor ismert Római Birodalomban mindenhova eljuthatott. A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai ott segítenek, ahol a legnagyobb a szükség, legyen az háborús helyzet, árvíz, vagy természeti katasztrófa. Napjainkban azt gondoljuk, hogy a pénz a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy valamit tegyünk a környezetünk átváltoztatásáért, de rengeteg példát hallhatunk az Isten erejének nemzeteket, országokat és városokat átformáló erejéről. A konferencia igazán alkalmas volt arra, hogy motiváljon bennünket és szakmailag felkészítsen saját országunkban, városunkban munkánk folytatására és társadalomi szolgálatunk kiszélesítésére. (Jánosi Ferenc)