Infrastrukturális fejlesztés a kevermesi Támasz Házban

A Magyar Pünkösdi Egyház, egyházi intézménye által működtetett Támasz Ház, a Dél-alföldön, Békés megyében, a megye dél-keleti csücskében, a magyar-román országhatár közvetlen közelében, Kevermes nagyközségben található. Az épületben pszichiátriai betegek bentlakásos ápolási-gondozási otthona működik, azonban az épület nem ilyen funkciónak épület. 1930-as évek végén a község vezetősége iskolának építette és akként is működött 2005-ig, amikor is a bezárása mellett döntöttek az utódok. 2007-től működik pszichiátriai otthonként, az azóta eltelt időben több ütemben történtek állagjavító beruházások az épületen, illetve egy alkalommal férőhelyszám bővítéssel járó beruházás is megvalósult. Az intézmény férőhelyeinek bővítésével a megnövekedett ellátotti létszám új kihívást, fokozott igényt jelentett/jelent az intézmény dolgozói számára, az épület adottsága szempontjából.

Az intézmény egy régi épületrészből áll (amely az iskola volt), egy fizikailag vele egybeépített új részből, amit a fenntartó 2010-ben saját erős beruházás keretében a férőhelyek bővítése érdekében épített, illetve egy különálló az iskolaépülettel egyidőben épület egységből. A beruházást a közösségi helységek hiánya, a zsúfoltság, a régi épületrész rossz épületenergetikai tulajdonságai tették szükségessé és halaszhatatlanná.

Mindezek ismeretében a projekt rövid távú célja a szociális intézményünk korszerűsítése, a zsúfoltság csökkentése, a társadalmi integrációt segítő szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek a javítása, illetve az épület energia hatékonyságának növelése, az intézmény üzemeltetési költségének csökkentése.

Az intézményben jelenleg egyáltalán nincs foglalkoztató helység, vagy olyan közösségi tér, amely a projekt célkitűzéseinek megvalósítására alkalmas lennének, általában az étkezőként használt helység kerül átrendezésre, ha közösségi vagy fejlesztő tevékenységek, programok kerülnek az intézményben megrendezésre. Ezért a projekt keretében a régi épületrész tetőterének a beépítésével közösségi és szakmai-igazgatási helységek kialakítására, a cserépfedés cseréjére, homlokzati hőszigetelésre, az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesítés megvalósítására, a kivitelezéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére és mindezekhez kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítására kerül sor. A projekt eredményeként – a teljesség igénye nélkül - 337 m2 alapterület kerül korszerűsítésre, kialakításra, 1300 m2-en kerül sor a tetőcserép cseréjére, 900 m2-en történik meg a homlokzat hőszigetelése és akadálymentes lift épül az intézményben. Az intézmény dolgozói számára a fejlesztéssel az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében alkalmazott szocioterápiás, pszichoedukációs foglalkozási formák bővítésére, a különböző csoportfoglalkozások (pl.: színjátszó szakkör, kreatív szakkör, énekkar) hatékonyabb működtetésére, az adminisztrációs-szakmai előkészületek humanizáltabb megvalósítására nyílik lehetőségük, miközben az épület energiafelhasználásának az optimalizálására, a költséghatékonyabb működtetésre is megoldást biztosít. A projekt lehetséges alternatívák közül a legköltséghatékonyabb megoldást biztosítja, úgy hogy kiemelkedően magas kockázati tényező nem veszélyezteti az elvárt eredmények realizálását. 

Kedvezményezett: Magyar Pünkösdi Egyház (1143 Budapest Gizella út 37.)
Projekt összköltsége: 82.949.481 Ft
Támogatási konstrukció megnevezése: Új Széchenyi Terv, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése
Projekt azonosító száma: TIOP–3.4.2-11/1-2012–0080
Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Támogatási intenzitás: 70%
Beruházás helye: Kevermes Jókai u. 71., Támasz Ház