Iskolamisszió - visszatekintés

2011 januárjában léptünk be először az egyik vidéki általános iskola kapuján a tanulók felé való szolgálat vágyával; megjelenésünket óvatos fogadtatás kísérte.

Egy hetedik osztályt és két kis csoportot kaptunk az alsó tagozatból. Magatartásbeli és tanulási gondokkal küszködő gyerekekről volt szó. A gyerekek az első perctől kezdve nagy nyitottsággal és aktív kapcsolódással fogadtak.

A tanárok annál jobban „vizsgáltak” bennünket. Az igazgató és a gyermekvédelmis munkatárs kitartó munkájának köszönhető a jelenlegi kapcsolat. Ők ketten bíztak bennünk és az általunk képviselt munkában. Erősödő elfogadottságunkat és hitelességünket nagyban befolyásolja a városi vezetők pozitív véleménye, a média és a régióban megjelenő újságcikkek jó megítélése gyülekezeti alkalmainkról. Az iskolában vállalt egyéb karitatív szolgálatok mind erősítik kapcsolatainkat. A 2011-2012-es tanévben négy hetedik osztályra bővült az igény és az alsó tagozatosokból is három csoportot állítottak össze.

A karácsonyra  megjelenő Palánta missziós betlehemi cd-t és munkafüzet is örömükre szolgált, különösen, amikor a kalocsai bábosok meg is elevenítették a történetet. Valósággá váltak a januári igéink, amelyeket hittel fogadtunk és meg is élünk naponként: „Én megyek előtted  és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm és leütöm a vaszárakat…” (Ézs 45,2)

Izgalommal és felelőséggel nézünk a jövő felé bízva abban, hogy Aki az elmúlt évben igazgatta lépéseinket, tovább vezet majd járatlan útjainkon is. (Pazdernyik Pál, Soltvadkert)