Megkezdte a munkát az első női püspök

Beiktatta tisztségébe első női püspökét hétfőn az anglikán egyház. A ceremóniát megzavarta egy lelkész, aki tiltakozott a döntés ellen.

A 48 esztendős Libby Lane püspöki rangra emelését decemberben jelentették be, egy hónappal azután, hogy az anglikán egyház legfőbb szabályalkotó testülete, az általános szinódus jóváhagyta a női püspökök szolgálatának engedélyezését célzó reformcsomagot.
Libby Lane-t a yorki székesegyházban tartott kétórás hétfői ceremónián emelték formálisan is püspöki rangra. A szertartást John Sentamu, York érseke, az anglikán világunió második számú vallási főméltósága vezette. Libby Lane a Stockport püspöke címet vette fel.

Amikor Sentamu érsek feltette a kérdést az összegyűlt ezerfős egyházközösségnek, hogy kívánják-e Libby Lane püspöki rangra emelését, a jelenlévők egyszerre kiáltott igenlő válasza után előlépett Paul Williamson, a Middlesex megyei Hanworth egyházkerületének lelkésze, és nemmel válaszolt. Tiltakozását azzal indokolta, hogy a női püspökök szolgálatának lehetősége nem szerepel a Bibliában, és ez „abszolút akadály”.

John Sentamu ezután másodszor is feltette a közösségnek a kérdést Libby Lane püspöki beiktatásának jóváhagyásáról, és ezúttal nem hangzott el tiltakozás.
Az anglikán egyház szóvivője később nyilatkozatban közölte, hogy Williamson lelkész „ismert tradicionalista tiltakozó”, és az egyház számított arra, hogy a hétfői ceremónián kifejezésre juttatja ellenvéleményét.

Paul Williamson nyilvánosan tiltakozott Károly trónörökös második házassága ellen is, tekintettel arra, hogy a majdani brit uralkodó elvált első feleségétől, Diana hercegnőtől. Károly az Egyesült Királyság uralkodójaként az anglikán egyház első számú világi vezetője is lesz.

A hétfőn püspökké avatott Libby Lane 1994 óta áll az anglikán egyház szolgálatában, csakúgy, mint férje, George Lane. Ők az első házaspár az anglikán egyház történetében, akiket együtt avattak lelkésszé.

Az általános szinódus, a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán unió „parlamentje” két éve minimális többséggel még elvetette a nők püspöki rangra emelését célzó reformokat.
Az azóta átdolgozott, novemberben elfogadott kompromisszumos reformcsomag engedményeket tartalmaz azoknak a tradicionalista egyházkerületeknek, amelyek elvetik a női püspökök szolgálatát. Ezek a közösségek kérhetik, hogy náluk férfi püspök szolgáljon, és vitás ügyekben egy újonnan életre hívott – gyakorlatilag ombudsmani hivatal formáját öltő – független döntőbizottsághoz fordulhatnak.

Női lelkészek 1994 óta szolgálhatnak az anglikán egyházban, és a szinódus már 2008 júliusában – akkor még csak egy elvi jelentőségű állásfoglalás formájában – elfogadta a női püspökök szolgálatának engedélyezését. A kérdés azonban azóta is folyamatos feszültségforrás az anglikán unión belül a tradicionalisták és a reformtábor között.
(mno.hu)