MPE Imanap 2013. Április 8.

MPE Imanap 2013. Április 8.

 Bevezető gondolatok:

Az egyházunk elnökségének iránymutató jelmondata a 2013. évre így szól: „Építsetek utat a pusztában!” (Ésaiás 40,3.) Figyelmünk terjedjen ki mindarra, ami az építés és újjáépítés fogalomkörébe tartozik a lelki élet és a misszió területén. Ehhez kapcsolódnak az imatémáink is. Az imádkozás módja többféle lehet (imaóra, imacsoport-, házi csoport alkalom), minden gyülekezet szabad a saját megoldás kialakítására. Legyünk együtt az imában!

 Imatémák:  

 Imádkozzunk az oktatás átalakításának folyamatáért. Adjon az Úr bölcsességet az intézmények vezetőinek, hogy a megalkotott törvény hosszútávon alkalmazható gyakorlatot eredményezzen. A hit - és erkölcstan oktatásának előkészítése bölcs módon történjen. Csak hiteles személyek taníthassák e tárgyakat, akik életvitelükkel követendő mintát tudnak adni a tanulók elé. Adja az Úr, hogy minél több gyakorló keresztény tanár be tudjon kapcsolódni ennek a területnek az oktatásába! Imádkozzunk a tanulókért, hogy valóságos segítséget kapjanak az erkölcsi felemelkedés útján való elindulásra. Őrizze meg az Úr az iskolákat attól, hogy „látszat” illetve „kirakat” intézkedések nyomán lelkiismeretlen gyakorlat legyen a folytatás. Jöjjön végre morális változás az ifjú generáció életébe!

(Az új oktatást szeptembertől kell bevezetni a törvény szerint, de sok minden e hónapokban fog eldőlni, ezért fontos az ima e téren.)

 Imádkozzunk egyházunk szervezeti átalakulásáért, az április 13-án megtartandó MPE Közgyűlésért. Minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Az új szervezeti forma töltődjön meg igazi lelki-szellemi tartalommal minden területen. Áldja meg az Úr a most formálódó együttműködéseket, kapcsolatokat az egyházkerületekben, és azon belül a körzetekben. Ebben a formálódásban vezessen a Szentlélek bennünket, hogy kölcsönösen előnyös összefogások szülessenek, amelyek hatékonyabbá tehetik szolgálatunkat az adott területen. Áldja meg az Úr a gyülekezeteinket és azok vezetőit, munkatársait ebben az újszerű munkálkodásban. Adjon az Úr sok imaoszlopot minden gyülekezetbe, akik az Úr előtt hordozzák a helyi munkát.

 Aktuális imatémák:

 Imádkozzunk a Regionális Imatalálkozókért, amelyeket 04. 06-án Soltvadkerten, 04. 20-án Ózdon fogunk megtartani. Legyen az Úr áldása ezeken az alkalmakon. Gyűljön össze Isten népe minél nagyobb számban ezekből a térségekből az imádságra. Legyen igazi imaközösségünk!

 Áldja meg az Úr az Ifjúsági Istentiszteleteket (04. 02, 04. 16. és 04. 30.). Munkálkodjon az Úr a fiatalok között! Érintse meg őket Isten Igéje. Jöjjenek új barátok, vágyakozók az alkalmakra!

 Áldja meg az Úr a Területi Női Konferenciákat (04. 22-27), hogy kiszélesedhessen a női munka a gyülekezetekben! Egyre többen találják meg a helyüket ebben a szolgálatban!

 Cegléd, 2013. március 20.
Nyeste Ferenc OIH vezető