MPE Imanap - 2013. október 7.

MPE Imanap 2013. Október 07.
 
Bevezető gondolatok:
Az egyházunk elnökségének iránymutató jelmondata a 2013. évre így szól: „Építsetek utat a pusztában!” (Ésaiás 40,3.) Figyelmünk terjedjen ki mindarra, ami az építés és újjáépítés fogalomkörébe tartozik a lelki élet és a misszió területén. Ehhez kapcsolódnak az imatémáink is. Az imádkozás módja többféle lehet (imaóra, imacsoport-, házi csoport alkalom), minden gyülekezet szabad a saját megoldás kialakítására. Legyünk együtt az imában!
 
 
Imatémák:
 
 
Ha ősz, akkor a hálaadónapok sorozata következik, egyházunk nemes és közösségépítő hagyományából fakadóan. Az építésnek ez is egy fontos alapköve. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért. Áldja meg az Úr a meghívott szolgálókat, hogy élő, friss és az Úr Lelke által átjárt üzenetet tudjanak vinni Isten népe elé. Őrizzen meg az Úr bennünket mindenféle vallásos beidegződéstől. Legyenek ezek a napok a szentek igazi testvéri találkozásai, ahol az Úr Lelke szabadon működhet, ahol egymás hite által mindenki épülni fog. A szeretet és az egység lelke nyilvánuljon meg. Erősödjön a kapcsolat az Úrral és egymással egyaránt.
 
Állandó imatémánk kell, hogy legyen az eklézsia megújulásáért való imádság. Sátán egyik taktikája az Isten népének elaltatása. Nem hitehagyásról van szó, de megfáradásról, közömbösségről, a missziói aktivitás csökkenéséről, ami könnyen a kényelmes fogyasztói kereszténység felé tereli a hívő embert. Ilyenkor elegendőnek tűnik a megszokott liturgia. Nem várunk nagy dolgokat, talán nem is imádkozunk az alkalmakért, csak sodródunk. Egyházvezetőink útmutatása új utak építésére hívja a gyülekezeteket. Az Új utak építése fáradságos, odaszánást, lelkesedést, megbízhatóságot igényel. Adjuk magunkat erre az építésre. Újuljunk meg a Szentlélek által, és hatalmasan erősödjünk meg a belső emberben. Szánájuk oda magunkat az imádságra, könyörgésre, tusakodásra!
 
  
Aktuális imatémák:
 
 
Imádkozzunk az október 12- én Petneházán megtartandó Regionális Imatalálkozóért, hogy a régióból minél többen részt vegyenek, és együtt lehessünk az egymásért való imádságban.
 
Imádkozzunk az október 8- án és 22- én tartandó Ifjúsági Istentiszteletekért. Az Úr legyen jelen az alkalmakon. Áldja meg a résztvevőket és szolgálókat egyaránt.
 
Imádkozzunk Jean Michel Pannier szolgálatáért (okt. 30- nov. 12) amelyet a fiatalok között fog végezni. A drog prevenció mellett, életvezetési tanácsokkal és személyes bizonysággal is fog szolgálni több rehabilitációs intézetben, iskolákban és gyülekezetekben.
 

Nyeste Ferenc OIH vezető

Képek: 
MPE Imanap - 2013. október 7.