Ökumenikus missziói nap

Szerényen húzódik meg a Reformáció hónapja rendezvényei között, pedig évről-évre visszatérő nagyszerű alkalom ez, melyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa /MEÖT/ Missziói Bizottsága rendez. Minden évben más településen kerül megrendezésre. Tavaly Szóládon volt, ebben az évben, október 12-én Albertirsán tartották meg.

Délelőtt öt albertirsai és két pilisi gyülekezet fogadta a vendég-igehirdetőket. Az alberti evangélikus templomban Hajdú Zoltán Levente szóládi református lelkész, az irsai evangélikus templomban Dani Eszter református lelkész, a Református Zsinat missziói osztályának vezetője, az irsai református templomban Gyurkó József pécsi metodista lelkipásztor, az irsai baptista gyülekezetben Pintér Imre lelkipásztor, a Magyar Pünkösdi Egyház alelnöke, az irsai római katolikus templomban dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára, a pilisi református templomban Durkó István baptista lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója, a pilisi baptista imaházban Szeverényi János az Evangélikus Egyház országos missziói lelkésze, az Evangéliumi Alliansz elnöke hirdette az igét. Mindig nagyon áldásosak ezek az istentiszteletek, amikor más keresztyén felekezetek igehirdetői szolgálnak. Lelki élmény ez az igehirdetőknek és az igehallgatóknak egyaránt, hiszen ugyanarról a Teremtő és Megváltó Istenről szólhatnak és hallhatnak, mint saját gyülekezetükben, de megtapasztalhatják az egyetemes egyház gazdagságát, és színességét. Ebédre Kiszel Mihály római katolikus prépost-plébános látta vendégül a missziói bizottság tagjait és a helyi lelkipásztorokat, finom ebédet és szeretetteljes légkört biztosítva.

Koradélután az irsai baptista imaházban különleges egyházzenei áhítatra került sor. Nemeshegyi Zoltán a házigazda-gyülekezet lelkipásztora, a bizottság elnöke köszöntötte az ökumenikus gyülekezetet. Ezután a város egyházainak énekszolgálata következet. A baptista gyülekezet énekkarát Czibula Istvánné, az albertirsai ökumenikus Gospel-Kórust Iker Borbála, a katolikus fiatalok ének-zene együttesét Oltfán Zsolt vezette. Ez utóbbi szolgáló csoport a KÖSZ nevet választotta, ami annak a rövidítése, hogy Krisztus Örömét Sugározzuk Zenével. Az Istent dicsőítő énekek között a MEÖT tagegyházainak missziói vezetői szóltak egyházaik küldetéséről és közös feladatainkról.

A záró istentisztelet az alberti evangélikus templomban volt, ahol Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke hirdette az igét Lukács 1, 1-4. alapján. Lelkesítően tárta fel a hallatóság előtt, hogy mi az, amit egyenként is meg tehetnek a keresztyének, az evangélium terjedése érdekében. Dr. Fischl Vilmos főtitkár rövid előadásában az Ökumenikus Tanács munkájának sokrétűségét tárta fel a gyülekezet előtt. A záró istentisztelet liturgiájában a missziói bizottság tagjai is részt vettek.
Az istentisztelet után szeretetvendégségen, személyes beszélgetésekben folytathatták a közösségépítést az alkalmi gyülekezet tagjai. (Nemeshegyi Zoltán)