Regionális Imatalálkozó Csetényben

Kedves Testvéreim! (pásztorok, imacsoportvezetők, közbenjárók)

 
Szeretettel meghívlak Benneteket és a gyülekezethez tartozókat, arra a Regionális Imatalálkozóra, amelyet 2013. június 22-én fogunk megtartani Csetényben az MPE Gyülekezetben (Petőfi út 57.) 10 – 13 óráig.
 
Részvételi szándékotokat Vadon Tamás (06/70-701-6909) helyi pásztornak legyetek szívesek jelezni június 20-ig a létszám megadásával. Köszönöm, hogy pontosak lesztek!
Kérlek benneteket, hogy az ez évi missziós imatémáitokat hozzátok magatokkal, hogy imádkozhassunk azokért. Együtt fogjuk azokat az Úr elé tárni, ezzel is szeretettel szolgálunk egymás felé, hogy épüljünk és növekedjünk egymás hite által.
 
Néhány igei gondolattal szeretnélek buzdítani benneteket. Így szól az Úr Ezékiel prófétához: „Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!” (Ez. 3,17 új ford.) Habakuk pedig így szól: „Őrhelymre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra.” (Hab. 2,1 új ford.) Mindkét próféta tudja, hogy az Úrtól van az elhívása, hogy őrálló legyen a maga helyén. Az Úr szól, Igét ad, kijelentést ad az Ő előtte várakozóknak. Sőt felel is nekik, abban a dologban, amivel eléje mentek. Ez nagy biztatás a számunkra, ugyanakkor nagy felelősség is.
 
Ezékeielnél azt látjuk, hogy rendszeresen az Úr előtt van, így meg tudja hallani az Igét, amit az Úr szól. Habakuk pedig célirányosan áll oda az Úr elé. Figyel, vár az Úrra, várja az Úr válaszát. Kövessük mi is ennek a két prófétának a példáját. Járuljunk az Úr elé! Legyünk közbenjárók, őrállók azon a bástyán, amelyre bennünket állított az Úr. Az imatalálkozók is ilyen együttes őrállások, amikor közösen járulunk Urunk elé. Visszük az országos ügyeket, az eklézsia ügyeit, és visszük a térség, a régió vagy körzet dolgait, imatémáit. Várlak Benneteket! Hívjatok másokat is! Küldjétek el ezt a meghívót imatársaitoknak, barátaitoknak!
 
 A tervezett program:
 
10.00 – 10.15                        Köszöntés, csoportos imádság
10.15 – 11.00                        Dicséret és imádat
11.00 – 11.30                        Igei buzdítás, Nyeste Ferenc       
11.30 – 12.00                        Célimádságok (országos)                   
12.00 – 13.00                        Ima a térség missziós imatémáiért

Nyeste Ferenc OIH vezető