Regionális Imatalálkozó Pécsen

Kedves Testvéreim! (pásztorok, imacsoportvezetők, közbenjárók) Szeretettel meghívlak Benneteket és a gyülekezethez tartozókat, arra a Regionális Imatalálkozóra, amelyet 2013. június 8-án fogunk megtartani Pécsen az MPE Gyülekezetben (Derűs út 8-10.) 10 – 13 óráig.

Részvételi szándékotokat Iván László (06/72-256-881) imacsoport vezetőnek legyetek szívesek jelezni június 6-ig a létszám megadásával. Köszönöm, hogy pontosak lesztek! Kérlek benneteket, hogy az ez évi missziós imatémáitokat hozzátok magatokkal, hogy imádkozhassunk azokért. Együtt fogjuk azokat az Úr elé tárni, ezzel is szeretettel szolgálunk egymás felé, hogy épüljünk és növekedjünk egymás hite által. Néhány igei gondolattal szeretnélek buzdítani benneteket. Így szól az Úr Ezékiel prófétához: „Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!” (Ez. 3,17 új ford.) Habakuk pedig így szól: „Őrhelymre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra.” (Hab. 2,1 új ford.) Mindkét próféta tudja, hogy az Úrtól van az elhívása, hogy őrálló legyen a maga helyén. Az Úr szól, Igét ad, kijelentést ad az Ő előtte várakozóknak. Sőt felel is nekik, abban a dologban, amivel eléje mentek. Ez nagy biztatás a számunkra, ugyanakkor nagy felelősség is. Ezékeielnél azt látjuk, hogy rendszeresen az Úr előtt van, így meg tudja hallani az Igét, amit az Úr szól. Habakuk pedig célirányosan áll oda az Úr elé. Figyel, vár az Úrra, várja az Úr válaszát. Kövessük mi is ennek a két prófétának a példáját. Járuljunk az Úr elé! Legyünk közbenjárók, őrállók azon a bástyán, amelyre bennünket állított az Úr. Az imatalálkozók is ilyen együttes őrállások, amikor közösen járulunk Urunk elé. Visszük az országos ügyeket, az eklézsia ügyeit, és visszük a térség, a régió vagy körzet dolgait, imatémáit. Várlak Benneteket! Hívjatok másokat is! Küldjétek el ezt a meghívót imatársaitoknak, barátaitoknak! A tervezett program: 10.00 – 10.15 Köszöntés, csoportos imádság 10.15 – 11.00 Dicséret és imádat 11.00 – 11.30 Igei buzdítás, Ifj. Torma László 11.30 – 12.00 Célimádságok (országos) vezeti Iván László 12.00 – 13.00 Ima a térség missziós imatémáiért Cegléd, 2013. május 13. Nyeste Ferenc OIH vezető