Balaton NET

 10. jubileumi BalatonNET Balatonszemesen 2016. augusztus 17-21. között.

Jézustól naponta halljuk: „Jöjjetek…!” és „Menjetek…!” Jöjjetek énhozzám, hallgassatok engem, fogadjátok el ajándékaimat; és azután menjetek egységben az emberek közé, a „távoli szigetekig”, széles e világra és hirdessétek az evangéliumot!

Ebben az évben a Balaton-NET arról szól majd; hogyan érhetjük el a környezetünkben élőket az evangéliummal. Előadóink azt a kérdést járják körül, hogy mi, Krisztusban hívő egyének és gyülekezetek, hogyan lehetünk hatással a társadalomra.

A Balaton-NET felekezetközi evangéliumi találkozó idén augusztus 22-26-ig arra vállalkozik, hogy megmutassa mennyire gazdag az a reménység, aminek a birtokosai vagyunk. Megajándékozottságunk megértése felszabadít és átformál, gyakorlati segítséget ad kilátástalannak tűnő küzdelmek, reménytelenség, szenvedés és ítélkezés közepette is.

Tartalom átvétel