Események

 „Nagyobb boldogság adni, mint kapni!” (ApCsel 20,35)

Emberi kérdés. Valóban szüntelen dilemma, hiszen emberi természetünk igénye mind a kettő: adjunk vagy kapjunk? Melyik bennünk az erősebb?

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmeteket, az Egyházunkat és szervezeteit érintő pályázati lehetőségekre. 2016. márciusában a következő kiírást ajánlunk megtekintésre:

 A 20. század elején induló pünkösdi ébredés és misszió néhány évtized alatt világmozgalommá szélesedett. A történelmi egyházakra gyakorolt hatása, valamint társadalmi következményei miatt sem az egyháztörténet-írás, sem a világi történetírás nem kezelheti pusztán egy felekezet születésének periférikus eseményeként azt, ami az Azusa utcában lezajlott.

Kedves Testvérek! Kedves Gyülekezet-, Intézmény- és Misszióvezetők!
 Ezúton szeretnénk felhívni figyelmeteket, az Egyházunkat és szervezeteit érintő pályázati lehetőségekre:

A Reformáció hónapjának évről-évre visszatérő rendezvénye a missziói nap, amelyet minden évben más helyszínen tartunk meg. Ebben az évben Békés volt a kiválasztott helyszín, ahol öt helyi protestáns gyülekezet vett részt, kiegészülve két mezőberényi evangélikus gyülekezettel.

Pályázati felhívás: Családbarát Ország a gyermekekért, a Családokért

1. Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF-15):
A pályázat célja a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.

Mint minden évben, ebben az esztendőben is megrendezi a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Missziói és Evangelizációs Bizottsága Révfülöpön az ökumenikus lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciát. Idén június 22-26. között kerül erre sor.

Kedves Civil Szervezeteink!
 

Civil Szervezetek működési célú támogatására pályázati lehetőség nyílt most meg. A pályázat rövid leírása (NEA-15-M):
1. A pályázat célja A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

A PTF Pasztorálpszichológiai Tanácsadó Szolgálata biblikus önismereti csoportot indít.

Tartalom átvétel