85. születésnapját ünnepelte id. Pintér Imre

id. Pintér Imre nyugalmazott lelkipásztor testvér január 31-én töltötte be 85. életévét. Ebből az alkalomból otthonában látogatta meg Pataky Albert egyházelnök és felesége, akik tolmácsolták az elnökség jókívánságait is.

Együtt adtak hálát az Úrnak a megtartó kegyelemért és a sok-sok áldásért, amelyet a Pintér házaspár megtapasztalt hosszú szolgálatuk során. Imre testvér feleségével, Katica nénivel együtt több évtizedig pásztori szolgálatot végzett a csetényi pünkösdi gyülekezetben. Szolgálati idejének egy részét a bányában végzett munkája mellett látta el – a gyülekezet történetének ez a szakasza volt a legerőteljesebb. Nagy hűséggel látogatták a körzethez tartozó települések kicsiny gyülekezeteit is. Egy-két testvér meglátogatására és lelki megerősítésére is örömmel és készségesen szántak időt. Jelenleg Kiskőrösön élnek, ahol aktívan bekapcsolódtak a gyülekezet életébe. Lelkesen vesznek részt a hétköznapi imacsoportokban, sőt otthonukban is rendeznek ilyen összejöveteleket. Életük követendő példa. Isten áldása kísérje továbbra is életüket!