Bemerítés a Bakonyban

A bakonycsernyei gyülekezet öt évvel ezelőtt elhatározta, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy évente legalább egy bemerítkezést tarthassunk. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy azóta ez évről évre megtörténik.

Szokássá kezd válni az is, hogy a bemereítkezéseken egy tavaly bemerítkezett személyt is megkérünk, hogy tegyen bizonyságot arról, hogy mit jelent most már egy éve az Urat szolgálni. Így történt ez idén is, talán egy kicsit azzal díszítve, hogy Sekkné Steiner Anita a férje bemerítkezésén tehetett bizonyságot a Krisztussal való élet során tapasztalt imameghallgatásairól, élményeiről.

Ebben az évben június 22-én Dudaron került sor a bemerítésre, ahol négy férfi tett bizonyságot a megtéréséről. Közülük hárman, Hegyvári László, Sekk Attila és Zsigó Jonatán a Bakonycsernyei Gyülekezet tagjai, Körmendi Péter pedig az ösküi gyülekezet tagja.
Lelkipásztor testvéreimet arra kértem, hogy az alkalom befejezéseként imádkozzunk testvéreinkért, akik most kezdik az Úrral az új életüket. (Kocsis József)

 

Képek: 
Bemerítés a Bakonyban