Eredményes gyülekezetplántálás Körösszakálon

2013. július 14-én nagy öröm volt a Mennyben és Körösszakálon is. Ezen a napon hatan öltöztek hófehér ruhába és pecsételték meg döntésüket Jézus Krisztus mellett az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében való bemerítkezés által.

Ennek az örömteli eseménynek következtében Körösszakálon az első Pünkösdi Gyülekezet plántálása valósulhatott meg Isten kegyelméből. A bemerítést Bordi Dénes lelkipásztor végezte. Isten Lelke valódi ébredést hozott az említett kisközségben. A 2010 óta missziós és gyülekezetplántáló munkát végző szolgálócsoport nagy örömére újabb jelentkezők vannak a következő bemerítkezésre való felkészítésre. Dicsőség Istennek, hogy féltő szeretete munkálkodik az őt még nem ismerők megmentésén, munkásokat küld az ő aratásába és ad áldást bőven! (Nagy Róbert, körösszakáli megbízott vezető)

 

Képek: 
Eredményes gyülekezetplántálás Körösszakálon