Hátrányos helyzetű embereken segít a Cigánymisszió

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió már hosszú évek óta segíti a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, köztük a cigányságot.

A szervezet országos hálózatban nyújt szociális ellátást az arra rászorulóknak, működtet oktatási intézményeket, intézményrendszeren kívüli képzéseket és szemináriumokat szervez, de családi napközit is fenntart, vagy éppen és szociális ellátást nyújtanak az arra rászorulóknak. A misszió ez utóbbi feladat támogatására nemrég mintegy 192 millió forint támogatást nyert az Európai Unió Kohéziós Alapjától. A fejlesztés az ellátás hatékonyabb és magasabb színvonalú biztosítására nyújt lehetőséget.

Az országos lefedettségű és 270 településen jelenlévő Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója már több mint hét éve segíti a halmozottan hátrányos helyzetűeket, roma felnőtteket, fiatalokat és gyerekeket. A szervezet feladatának tekinti ezen csoport felkarolását, társadalmi felzárkózásuk segítését, hogy megtalálják önmagukat és értékes, építő tagjai legyenek a társadalomnak, ehhez viszont szükség van a kisebbség és a többség egymáshoz történő közelítésére. A testi és lelki szükségleteket kielégítő komplex szolgáltatásokban eszköz lehet a szociális ellátás, az oktatás, a munkaerő piaci szolgáltatások, munkahelyteremtés, vagy a fizikai szükségletek kielégítése, de a segítségnyújtás nem csupán segélyekben vagy alkalmi munkákban nyilvánul meg, hanem sokkal inkább a szociális kompetenciák, az önfenntartás képességének kialakításában, fejlesztésében. Az MPE Országos Cigánymisszió célja így olyan jó gyakorlatok, minták gyűjtése, alkalmazása és elterjesztése, amelyek mások számára is példa értékűek és követhetők.

A Misszióhoz tartozó Segítő Szolgálat különösen fontos feladatot lát el, hiszen a szociális helyzetük alapján nyújt segítséget a rászoruló személyeknek. A napi szinten 10 ezer embert elérő szociális alapszolgáltatások a következőek: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, illetve a családi napközi. A Széchenyi 2020 program keretében a 191,7 millió forint európai uniós támogatásból most megvalósuló projekttel ezeket a szociális alapszolgáltatásokat szeretnék fejleszteni és újakat nyújtani, de a továbbképzésben részt vett szakembereknek köszönhetően hatékonyabban és magasabb színvonalon folyhat majd az ellátás. A többlet szolgáltatások egyik legfontosabb eleme a lelki segítségnyújtás, amely a Misszió egyik alapcélkitűzése.

A Cigánymisszió munkatársai számos nehézséggel találkoznak munkájuk során, hiszen az idős ellátottak állapota egyre súlyosabb, gyakran nincs mellettük természetes támogató közeg, vagy ha van, akkor a hozzátartozók sem rendelkeznek a segítségnyújtáshoz szükséges ismerettel. A projekt keretein belül megvalósuló tréningekkel, szemináriumokkal a vidéki régiókban napjainkban általánosan felmerülő problémákra sikeresen adhatnak majd választ. Az elöregedő népesség és a lakosságszám csökkenése, a többszörösen hátrányos helyzetű családok nagy száma - kiemelten a roma népességet tekintve -, az alacsony képzettség és a munkanélküliség jelentős aránya és kedvezőtlen összetétele mind-mind olyan feladat, amely komoly kihívások elé állítják a szociális feladatokat felvállaló Szolgálat munkatársait és önkénteseit. A projekt azonban nem csak a szakembereknek nyújt majd közvetlen segítséget: az ellátottak részére egészségmegőrző és bűnmegelőző napokat szerveznek, de meghirdetésre kerülnek közösségi alkalmak is, mint a Szeretetkapcsolat nap és a Szépkorúak napja, valamint lelki támogatást is lehet egyénileg igényelni-írják közleményükben.
(orientpress)