HITELES EGYHÁZAKRA MA NAGYOBB SZÜKSÉG VAN, MINT VALAHA

Hiteles egyházakra ma nagyobb szükség van, mint valaha, a morális üzeneteket ugyanis ők tudják legjobban megfogalmazni - mondta Fábri György evangélikus egyházkerületi felügyelő a reformáció napja alkalmából tartott ünnepségen szerdán Budapesten.

A Reformációi emlékparkban, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényén tartott ünnepi beszédében Fábri György kiemelte: a reformáció médiaforradalma képes volt arra, hogy értékeket közvetítsen, s a mai médiavilágban ez ugyanolyan fontos. Emlékeztetett arra, hogy a tudomány, az oktatás és az egyház a nyugati kultúra folytonosságának letéteményesei, az ezekben való megújulás pedig a nyugati világ versenyképességének záloga. Fábri György utalt arra: a mindenkori hatalom számára meg kell adniuk az egyházaknak a lojalitást, a szervezeti együttműködést, "nem adjuk oda azonban (...) a lelkiismeretünket, a hitünket, személyes elkötelezettségünket, morális értékrendünket", s ennek megvallása lehet a jelenkorban a reformáció üzenete.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára beszédében közölte: a reformáció napján a hívek arra emlékeznek, hogy "az evangélium újra beragyogja az egyház életét és szolgálatát", azt hirdetik, hogy "nincs másban üdvösség, csak a keresztre feszített Jézus Krisztusban". A megemlékezés végén a MEÖT protestáns tagegyházainak képviselői igei áldást mondtak, majd a Városligeti fasori református templomban istentiszteletet tartottak, melynek keretében Kőháti Dorottya, a Túrmezei Erzsébet-emlékköny szerkesztője előadást tartott a nagy hatású diakonissza-költőnőről.

A reformáció hónapja október, amelynek utolsó napján, október 31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes és egyetemi tanár, a reformáció megindítója 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Tételeivel a búcsúcédula-árusítások körüli visszaélések ellen is tiltakozott, kétségbe vonva a pápa jogát a bűnök megbocsátására. Magyarországon 1939-ben rendezett első alkalommal protestáns napokat a református és az evangélikus egyház. A hagyományt 1993-ban újították fel, az eseménysorozatba azóta a MEÖT más tagegyházai is bekapcsolódtak. Az ökumenikus tanács a korábbi években meghirdetett országos protestáns napok kiterjesztéseként hirdette meg a reformáció hónapját. A MEÖT 1943-ban alakult, tagegyházai között található a magyarországi református, evangélikus, baptista, metodista, anglikán és pünkösdi egyház, valamint öt ortodox egyházi szervezet. A tanács munkájában számos egyház, egyházi szervezet megfigyelő státussal vesz részt, köztük a katolikus és az unitárius egyház. (evangelikus.hu)