Kázmér Pál befejezte aktív lelkipásztori szolgálatát

Több mint huszonkét év aktív lelkipásztori szolgálat után Kázmér Pál testvérünk visszavonult a szolgálatból a pécsi Reménység Gyülekezetében, s a továbbiakban nyugdíjas lelkipásztorként végzi a gyülekezeti szolgálatot.

Szolgálatának kezdetén lett befejezve és átadva a pécsi imaház, melynek felépülésében – Szomor Imre lelkipásztorral együtt – jelentős szerepe volt. Testvérünk a testvéri órán könnyek között emlékezett meg az elmúlt évtizedek örömeiről, nehézségeiről, kihívásairól, s a biztos családi háttér fontosságáról, melyben mind feleségének Juditnak, mind gyermekeinek kiemelkedő szerepük volt. A lelkipásztori teendőket a gyülekezetben Lettner Gábor végzi tovább.