Kedves Testvérek! Kedves Gyülekezet-, Intézmény- és Misszióvezetők!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmeteket, az Egyházunkat és szervezeteit érintő pályázati lehetőségekre.

Felhívás címe: Alkoss Te is közösséget! - IFJ-GY-17-A

Benyújtási határidő: 2017. április 18. 23:59 perc
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2017. június 18.

Projekt időtartama: 2017.05.01 – 2018.04.30.

Támogatás: max. 1 millió Ft vissza nem térítendő, előfinanszírozás
A 10% saját forrás, min. 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével. A saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Pályázati díj: 2 200 Ft, melyet a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni átutalással.
Projekt megvalósítási helyszíne: Magyarország vagy szomszédos országok területe.
Előnyt élveznek a Budapesten vagy Pest Megyében bejegyzett és a határon túli szervezetek, valamint a Budapesten vagy Pest Megyében illetve a határon túl megvalósuló programsorozatok.

Elszámolható költségek:

 1.  Dologi kiadások: Anyagköltség, Szolgáltatás pl. jármű, eszköz-üzemeltetés, adminisztráció, marketing, kommunikáció, utazás/kiküldetés, szállítás, szakérti díjak, étkezés, nyomda, szállás, rendezvényszervezés, menedzsment stb.
 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak: 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök
 3. Nem elszámolható költségek:
 • képzési programok, sporttáborok, edzőtáborok,
 • oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.),
 • használt eszköz,
 • gépjármű,
 • szeszesital, dohányáru,
 • élő állat vásárlására,
 • pénzbeli jutalom,
 • késedelmi pótlék / kamat, kötbér, segély, büntetések, pótdíjak,
 • felhalmozási kiadások,
 •   a 100 ezer Ft egyedi értéket meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

Támogatást igénylők köre:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
 •  egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet).

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!
Célcsoport – ifjúsági korosztályok
Támogatott tevékenységek - Min. 4 alkalmas ifjúsági programsorozatok, melyek

 • illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe,
 • hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez,
 • elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét,
 • a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek,
 •   biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

További információkért és részletekért keressétek bátran az MPE DIAKONOSZ TSZK pályázati csoportját a palyazat@punkosdi.hu e-mail címen.