Novemberi pályázatok

Kedves Testvérek!

Új pályázati lehetőség rövid leírása:

Pályázati felhívás gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására (IFJ-GY-14-E)
A pályázati program célkitűzései:

A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével, legalább havi rendszerességgel megvalósuló értékközpontú és értékteremtő programsorozatok támogatása, amelyek hozzájárulnak a gyermek- és ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, ifjúsági közösségi kezdeményezések megvalósulásához, továbbá elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek keretében működő közösségek indulnak el, nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat érnek el, illetve amelyek ifjúságsegítő szakemberek bevonásával valósulnak meg.

A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények működésébe tartozó rendezvényeket.


• A rendelkezésre álló keretösszeg: 16.000.000 Ft,
• A támogatás összege és formája: max. 1.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
• A támogatás mértéke: max.90 %-a lehet.
• Pályázó által biztosítandó saját forrás: 10 %

(A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt
fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.)

• Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. december 30. és 2015. május 31. közé eső időszak

• Beadási határidő: 2014.december 3. 24 óra
• A Pályázók köre:
- régiós hatókörű magyarországi civil szervezetek és egyházi jogi személyek
- önálló jogi személyiséggel és régiós hatókörrel rendelkező határon túli ifjúsági szervezetek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel
- civil szervezetek, pl. egyesületek, alapítványok
- egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, non-profit korlátolt felelősségű társaságok ( akik gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze)

Ha bármi kérdés felmerülne keressétek bizalommal Kubisch Ildikót a Diakonosz-tól a 06-70/9414063 telefonszámon, vagy a diakonosz@punkosdi.hu email címen.

Várjuk az érdeklődéseteket!

Gesztesi Andrea
DIAKONOSZ TSZK
1143 Budapest, Gizella út 37.
+ 36 20/9587-367