Ökumenikus imahét 2015

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2015. január 18-25 között szervezi az Ökumenikus Imahetet. Az országos nyitó istentisztelet 2015. január 18-án, vasárnap 19 órakor lesz a Szent István Bazilikában. Igét hirdet Dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, MEÖT elnöke. A liturgiában szolgálnak a MEÖT tagegyházainak vezetői.

Minden imahétnek van jellegzetessége. Az imaheti anyagot összeállító brazil testvérek azt kérték, hogy idén a liturgiában részt vevő egyházak/gyülekezetek készítsenek mécsesekkel, virágokkal, színes anyagokkal kirakott ösvényt a templom középső hajójában, amely a gyülekezet elé vezet. Az út központjában legyen egy nagy tál és több vizes kancsó. Ezek a vizeskancsók lehetnek egymástól különbözők, a gyülekezet sokszínűségét szimbolizálva. Az ünnep szolgálattevői ezen az ösvényen vonulnak be. A nagy tál mellett elhaladva, minden résztvevő egyház képviselője az egyik vizeskancsóból lassan kiönti a vizet a nagy tálba. Ez a különböző kancsóból odakerült víz szimbolizálja a már meglévő egységünket, amely tökéletlen és rejtve van szemünk elől.

Az imahét füzetei kikerültek a püspöki hivatalokba és onnan az esperesi hivatalokba. Bízom benne, hogy minden lelkipásztor testvérem számára elérhető vált az anyag. Természetesen awww.meot.hu honlapról is letölthető az imahét anyaga.

Az Ökumenikus Imahéthez is a 2015-ös esztendőhöz is Isten áldását kívánom az imahét központi igéjével: Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” Jn 4,7

Őszinte tisztelettel,

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár