Presbiteravatás Pécsett

2013. május 29-n presbiter avatás volt az MPE Pécsi Reménység Gyülekezetében. D. Nagy Tamás vendégszolgáló prédikációja után presbiterré avatták Iván László, Ifj. Torma László, Ifj. Fuchs János és Butor Adrián testvéreket, akik évek óta a behívott vezetőségi tagként szolgáltak. Ez idő alatt elhivatottságukkal, munkájukkal, odaadó életvitelükkel bizonyították, hogy alkalmasak a gyülekezet vezetésére. Isten áldja meg további szolgálatukat!