Protestáns reformációi hálaadás, avagy a lelki megújulás mai lehetőségei

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében 2014. október 31-én a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség temploma mellett található Reformációi emlékparkban tartották megemlékezésüket a protestáns felekezetek.

Nemeshegyi János vezetésével a Magyarországi Baptista Egyház fúvószenekara előadásában, az Erős vár a mi Istenünk Luther-ének felcsendülésével vette kezdetét a Reformációi emlékparkban rendezett ünnepség. A megjelenteket Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszöntötte. A főtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy „a közel ötszáz évvel ezelőtt történt reformáció üzenetével akkor élünk jól, ha az ébredésként elevenedik meg napjainkban is.”

A reformáció mai aktualizálásával kapcsolatban Ungvári Csaba kiemelte, hogy ez úgy lehetséges, ha „a keresztények lelki megújulásának és az egyház újraéledésének égető szükségével fordulunk a történelemhez.” A Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettese hangsúlyozta, hogy a szellemi megújulás mellett fontos megemlíteni a reformáció társadalmi hatását is, hiszen „a reformáció nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a nyugati civilizáció. A társadalmi pluralizmus, a spirituális és világi tekintély szétválasztása, de Max Weber szerint a kapitalizmus szelleme is protestáns gyökerekből táplálkozik.”

Ungvári Csaba hangsúlyozta, hogy a fenti tényezők, valamint Luther, Zwingli, Melanchthon, Kálvin és más reformátorok kiemelkedő munkásságán túl a reformáció erejét és térnyerését, annak hatásait nem emberi vonatkozásban kell keresni, hanem a mindezek mögött lévőre, a transzcendensre kell fókuszálni. „Egy olyan lelki- és szellemi megújulásra emlékezünk itt, amelynek kairosz-idejét a történelem Ura rendelte el” – mondta a rektor-helyettes.

Ungvári Csaba egyúttal hangsúlyozta, hogy tanulnunk is kell reformátor elődeinktől, akik Pál apostollal együtt vallották, hogy nem szégyellik az evangéliumot és hitték, hogy „az igaz ember hitből fog élni” (Róm 1,16).

A rektor-helyettes reformátori kort megelevenítő és aktualizáló beszédében a reformáció katolikus egyházra gyakorolt hatásáról is beszélt, valamint a katolikus-protestáns szembenállásból következő visszaéléseket is megemlítette. „Sajnos a reformáció társadalmi és politikai feszítő ereje minden oldalon követelt véráldozatokat is. Sokan haszonélvezői voltak, de politikai manipulációra is használták az új vallást” – fogalmazott Ungvári Csaba. A rektor-helyettes beszéde végén felhívta a figyelmet arra, hogy „a reformáció elsősorban a Szentlélek általi újjáéledés volt. Emlékezésünk akkor jó, ha az lelki- és szellemi felüdülés utáni vággyal társul és ébredésként elevenedik meg napjainkban is.”

A Reformációi Emlékparkban a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákjának szavalatát követően a megjelent felekezetek lelkészei áldást mondtak, majd a reformációi emlékműnél egy-egy szál virágot helyeztek el. Az ünnepségen egyházunk részéről jelen volt többek között Harmai Bélanyugalmazott evangélikus püspök és Pelikán András, a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség lelkésze is. (evangelikus.hu)