Tudományos konferencia és könyvbemutató a PTF-en

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából könyvbemutatóval egybekötött tudományos konferenciát szervez a Pünkösdi Teológiai Főiskola. A 2017. november 16-án megrendezendő konferencia témája: A reformáció katolikus, református és pünkösdi szemmel.

A konferencián kerül bemutatásra a Pünkösdiek Magyarországon című olvasmányos történelemkönyv, mely bemutatja a magyarországi pünkösdi mozgalom nemzetközi előzméyneit, hazai múltját és a Magyar Pünkösdi Egyházat. A könyv ára 4850 Ft, mely a konferencián jelentős kedvezménnyel vásárolható meg. 

A konferencián való jelenlét regisztrációhoz kötött.

A konferencia programja

10.00 Kezdés és könyvbemutató Paul Gracza és Pataky Albert
10.30 1. előadás: Török Csaba: A reformáció római katolikus szemszögből
11.15 Kérdések
11.25 2. előadás: Kovács Ábrahám: A reformáció református szemszögből
12.10 Kérdések
12.20 Ebédszünet
13.00 3. előadás: Ungvári Csaba: A reformáció pünkösdi szemszögből
13.35 Kérdések
13.45 Kerekasztal Izsák Norbert vezetésével
15.00 Zárás

Török Csaba

A középkort lezáró humanizmus új kérdéseket vetett fel, s új fénybe állította az embert – ami szükségszerűen maga után vonta a klasszikus teológiai beszéd, a lelkiség és az istenkép megújulását is. A folyamat elkezdődött a teológia via modernájával, a spiritualitás devotio modernájával, szükségessé téve a reflexiót szabadság és kegyelem viszonyáról, a források kérdéséről, mindazokról a témákról, amelyekre a lutheri solák vagy a kálvini predestinációs tézis adott választ. Ebben a helyzetben a katolikus egyháznak is újra kellett gondolnia és fogalmaznia a saját elveit. Ily módon a reformáció és a katolikus belső megújulás egymásnak „testvérei”, dialektikus felei. Ha túltekintünk a kontroverz-teológia sarkításain és a hitvitázó irodalom s prédikációs gyakorlat olykor fájdalmas és bántó retorikáján, megláthatjuk, miként tud a XXI. századi keresztény hívő olyan elemeket megragadni, melyek saját felekezeti hitvallását jobban megvilágítják, krisztustanítványi mivoltát gazdagítják.

Ungvári Csaba

Az utóbbi évtizedben egyre több kutatás irányul az egyes társadalmi csoportok, vallási vagy más típusú közösségek spiritualitásának megismerésére. A hagyományos történelemírás elsősorban a kiemelkedő események és a lényegesebb fordulópontok leírásával foglalkozik. A reformációnak és a belőle származó vallási mozgalmaknak valamint az ezekből alakult egyházaknak jobb megismerését is segítheti az, ha azok jellemző hitgyakorlatát (ortopraxis) és attitűdjét (ortopátia) is megpróbáljuk rendszerezően kutatni.
 

Képek: 
Tudományos konferencia és könyvbemutató a PTF-en