Ifjúság- és Családépítő Szolgálat

A Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság- és Családépítő Szolgálat olyan szakmai és lelki segítségnyújtás, amelynek elsődleges célcsoportja a tinédzserek, de a szülők és pedagógusok felé is szívesen szolgálnak csapatunk szakemberei és felkészített önkéntesei.

Szolgálatunk pedagógiai és életvezetési programmal segíti a pedagógusok munkáját és az iskolák oktatási-nevelési programját. Az iskolai szolgálatot küldetésünknek tekintjük.
Munkánk során a fiatalok önértékelésének fejlesztésében, kapcsolataik megerősítésében, jellemük és személyiségük építésében veszünk részt. Célunk a konstruktív életvezetési szemlélet megismertetése, és szükség szerint a szenvedélybetegségek megelőzése vagy kezelése. A fiatalokat a gyakorlati életvezetésben segítjük, hogy mindennapi életükben jó döntéseket tudjanak hozni.

Az Ifjúság- és Családépítő Szolgálat olyan sokféle munkatárssal dolgozik együtt, akik különböző területek szakértői, mint például a tinédzser-problémák, a drog és addikciók, emberi kapcsolatok és konfliktuskezelés, pedagógia és az oktatási módszertan és hasonlók. A helyi iskolákban az Ifjúság- és Családépítő Szolgálat olyan önkéntes munkatársak bevonásával dolgozik, akik erre a feladatra megfelelő felkészítésben részesültek.
Mindezeket szem előtt tartva, víziónk az, hogy minél több elkötelezett szakembert és önkéntest bejuttassunk az ország általános- és középiskoláiba, akik szakmailag és lelkileg felkészítettek, jellemükben pedig alkalmasak az ifjúságépítő tevékenység ellátására. Olyan munkatársakat szeretnénk, akik a felnövekvő nemzedék formázásában elkötelezettek, tevékenységükhöz pedig megfelelő felkészítésben részesültek.
Munkánk fő támogatója a Magyar Pünkösdi Egyház és annak szervezetei. Elérhetőségeink: honlap: www.ifjusagepitok.hu, telefon: 70/337-8677 (Jánosi Ferenc, országos szakmai vezető), e-mail: iskolamisszio@gmail.com

Amit képviselünk:

  • Küldetésünk az ország általános- és középiskoláiban tanuló diákoknak minél előbb segíteni, hogy életüket értékesnek lássák, személyiségük éretté válhasson, és az életükben lévő nehézségeket, problémákat konstruktívan kezelni tudják.
  • Értékrendre épülő program, amely a keresztény hit erkölcsi és életvezetési ismereteire épül.
  • Személyiségfejlesztési program, amely komplexen kezeli a tinédzserkori élet veszélyeit és örömeit és a tinédzserek komplex személyiségfejlesztésére törekszik.
  • Interaktivitás - programunkban a diákok aktívan részt vesznek a tanulás/tanítás folyamatában. Ezáltal a diákok maguk jönnek rá az életük problémáira és közösen keresünk megoldási alternatívákat.
  • Ifjúságépítő programunk nem csak a pillanatnyi probléma megoldásra törekszik, hanem életvezetési szemléletmódot és konstruktív életvezetést szeretne felkínálni a diákoknak.
  • Együttműködés – a pedagógusokat és szülőket együttműködő partnernek tekintjük, akiknek munkáját segítjük szakmailag és lelkileg is.
  • Csapatmunkában gondolkodunk. Az Ifjúság- és Családépítő Szolgálatunk által végzett tevékenységünket munkatársainkkal szolgálatnak tekintjük és elkötelezettek vagyunk Magyarország jövőképének pozitív változtatásában.
  • A helyi tevékenységünket a térségi és országos ténykedésünk tapasztalatai erősítik.


Munkatársak

 

Híradás a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság- és Családépítő Szolgálat munkájáról a 2011. évben >>
 

Hírek: 
2015-11-25 19:50
Finn–magyar együttműködés az oktatásban és az iskolai szolgálatban címmel konferenciát szervezett a Magyar Pünkösdi Egyház iskolaigazgatóknak, pedagógusoknak, lelkészeknek és hitoktatóknak. A konferenciára finn evangélikus előadó is érkezett, Pekka Tapani...
2015-11-15 07:34
Finn-magyar együttműködés az oktatásban és az iskolai szolgálatban címmel konferenciát szervez a Magyar Pünkösdi Egyház iskolaigazgatóknak, pedagógusoknak, lelkészeknek és hitoktatóknak. Időpont : 2015. november 24. 9:30-17:00 Helyszín: Pünkösdi Teológiai Főiskola,...
2014-09-17 07:14
Szenvedéllyel az iskolákért és a diákokért címmel tart konferenciát a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság- és Családépítő szolgálata. A konferencia célkitűzései: • megismertetni minden érdeklődővel az iskolai szolgálatot • iskolamisszi...
2013-02-19 13:26
Az elmúlt 10 napban az MPE Ifjúság- és Családépítő Szolgálat vendége volt Jean Michel Pannier és felesége, Daniella. Vendégeink beszéltek az életükben megélt mélységekről és megoldásokról. Jean Michel fiatalon az alkohol és a drog rabság...
2012-11-19 10:33
Az MPE Ifjúság- és Családépítő Szolgálata kiterjedt munkát folytat országunk általános- és középiskoláiban. Az alábbi hírlevél a közelmúlt eseményeiről ad tájékoztatást, így Jean Michel magyarországi látogat...