Gyülekezeti hírek

id. Pintér Imre nyugalmazott lelkipásztor testvér január 31-én töltötte be 85. életévét. Ebből az alkalomból otthonában látogatta meg Pataky Albert egyházelnök és felesége, akik tolmácsolták az elnökség jókívánságait is.

Május 5-én gyülekezetünkben szolgált Pataky Albert elnök testvérünk. Szolgálata keretében a kunszentmiklósi Kikötő gyülekezet presbiterévé avatta ifjabb Vörös Istvánt. Ez egyúttal staféta átadás is volt, mivel édesapja letette eddigi presbiteri szolgálatát átadva fiának a munkát, akit a gyülekezet egyhangúlag támogatott, felismerve a benne levő ajándékot és elismerve eddigi hűséges szolgálatát. 

Lélekemelő, örömteli ünnepet ült gyülekezetünk 2016. november 27-én, advent első vasárnapjának délelőttjén, amikor hat fehér ruhába öltözött testvérünk pecsételte meg hitét a bemerítkezés által, ezzel is jelezve Isten és emberek előtt, hogy a Szentlélek által újjászületve Jézus Krisztus követésére indultak.

November 26-án 10 órai kezdettel, Hajdúsámsonban – a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában – egész napos Pünkösdi Gyülekezetek Találkozóját szervezünk.
Az alkalmon Pintér Imre, valamint Városi Ferenc testvérek fognak szolgálni.

A sülysápi pünkösdi gyülekezet két ünnepi istentisztelettel búcsúztatta a nyarat.

Inotán örömteli eseménnyel vette kezdetét az ősz, ugyanis szeptember első vasárnapján – a meghívott vendégek és a helyi gyülekezet tagjai előtt – beiktatták lelkipásztori szolgálatába Gurzó Jánost.

Durkó Sándor
1930-2016

„Mindennek megvan a rendelt ideje, és megvan az ideje az ég alatt minden eseménynek…”* (Prédikátor 3,1) 

Istenbe vetett reménységgel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánkat, Nagypapánkat, Dédnagypapánkat, Durkó Sándort 2016. július 24-én haza hívta az Úr.

Áldott ünnepe volt a Sarkadi Pünkösdi Gyülekezetnek június 12-én délután, amikor a kb. 110 főnyi jelenlévő előtt Majláth Attila lelkipásztor beiktatására került sor.

Húsvétkor, március 27-én kettős ünnepe volt a gyülekezetnek. A bemerítkező öt fiatal testvérünkkel egyszerre ünnepeltük a feltámadást és az újjászületést. Az örömüzenetet közösségünk elnöke, Pataky Albert osztotta meg velünk, míg a bemerítés szolgálatát lelkipásztorunk, Mihály János végezte.

November végén tartotta a második bemerítkezési rendezvényét a Miskolci Pünkösdi Gyülekezet.

Tartalom átvétel