Heti ige

Legyen világosság!

Alapige: 1Móz 1,3-5

 

„Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap.” 

 

Istennel kapcsolatosan a Szentírás egyik fontos kijelentése, hogy ő „világosság és nincs benne semmi sötétség”. A Mindenható a teremtéstörténetben elsők között a világosságról rendelkezett. Világosság nélkül nincs élet. Ha a világosság az élet feltétele a fizikai világban, ez még inkább igaz a lelki-szellemi világra. A Mennyei Atya Fiát adta, hogy ő legyen a világ világossága. A világ nem fogadta be őt, mégis a világé lehet ez a világosság, mert akik hisznek Jézusban, azok életében világosság támad és maguk is világossággá lesznek. Ha közösségben vagyunk Krisztussal, annak következménye van személyes és közösségi életünkben. Az első, hogy nem sötétségben, hanem világosságban járunk. Tisztán látjuk mi a bűn. Fontosnak tartjuk, hogy Jézus vére megtisztítson bennünket a bűntől. A második, hogy közösségünk van egymással. Az Eklézsia a világosság fiainak közössége. Ez kell, hogy látsszon a gyülekezeten. A harmadik következmény ebből fakad: a gyülekezet és benne minden hívő ember a környezete számára „hegyen épített város” és a „világ világossága”. Váljon hát valósággá Urunk szava közöttünk: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5,14-16).
Beszédünkkel, magatartásunkkal, cselekedeteinkkel képviseljük Mennyei Atyánkat otthonunkban, gyülekezetünkben, falvainkban és városainkban, iskolánkban, munkahelyünkön és mindenütt, ahol megfordulunk. Ha Világosságban élünk, világosság hordozók leszünk. (Pataky Albert)